Ceres Finance Logo   Inloggen Exact Online  Exact Online
home administratieve dienstverlening online boekhouden belastingzaken loonadministratie werkwijze contact
 
Werkwijze
CERES hanteert 'maatwerk' als uitgangspunt voor haar manier van werken. Op basis van uw wensen en behoeften zal een passende opdrachtbevestiging worden gemaakt. Daarnaast spreekt met name de veelzijdigheid van haar dienstenpakket het midden- en kleinbedrijf alsook particulieren aan. Vandaar dat CERES inmiddels in alle branches thuis is. Onder haar gevarieerde klantenbestand, verspreid over Noord- en Midden-Nederland, vallen onder meer bedrijven in de volgende branches: horeca, schoonmaak, landbouw, markthandel, automatisering, zorg en welzijn, medische sector, alsmede het uitzendwezen en ondernemers die werkzaam zijn in vrije beroepen.

De werkzaamheden van CERES zijn allesomvattend. Naast het verzorgen van uw financiële administratie is loonadministratie een niet meer weg te denken onderdeel van haar werkzaamheden. Voor de persoonlijke administratie, w.o. het persoonsgebonden budget (PGB) weten particulieren en/of de zorgverleners en -zorginstanties CERES te vinden. Voor al uw vragen rondom het persoonsgebonden budget (PGB) is een onafhankelijke Stichting opgericht, t.w. Stichting CERES zorg (zie ook de website www.cereszorg.nl). CERES verwerkt periodiek (maandelijks of per kwartaal) uw boekhouding en doet tevens de belastingaangifte. Een andere mogelijkheid is dat u zelf de administratie voor uw rekening neemt en CERES daar maandelijks een controle op uitoefent en voor u de aangifte Omzetbelasting verzorgt. Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat CERES u helpt bij het automatiseren van uw administratie. De ingevoerde gegevens kunnen dan op een elektronische manier periodiek worden aangeleverd waarna CERES controleert en de aangifte Omzetbelasting verzorgt. In het laatste geval heeft u een keuze uit software op uw eigen systemen en uit het online boekhouden. U begrijpt CERES is tevens uw adviseur en leverancier van een solide softwareoplossing.

Ook u wilt natuurlijk graag vooraf duidelijkheid over uw jaarlijkse accountantskosten. Vaak schrikt een ondernemer als de factuur voor het jaarrapport weer in de bus valt. Bij CERES weet u vooraf al waar u aan toe bent. Als u kiest voor het abonnement kiest u voor zekerheid en duidelijkheid. In het abonnement zijn namelijk al alle vaste kosten inbegrepen. Hierbij valt te denken aan het voeren van de administratie, het doen van de periodieke aangifte Omzetbelasting, het samenstellen van het jaarrapport en de aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Ook zijn al enkele adviesuren in het bedrag meegenomen. Mocht u personeel in dienst hebben dan is hierover ook snel duidelijkheid. Voor het inregelen van uw loon- en salarisadministratie en het invoeren van een nieuwe werknemer rekent CERES namelijk helemaal niets. Een salarisspecificatie kost periodiek € 11,50 en een aangifte Loonheffingen kost periodiek € 27,50. Zo weet u dus vooraf al wat u jaarlijks aan administratiekosten voor uw bedrijf kwijt bent. Zo is er al een maandabonnement vanaf € 75,- excl. BTW voor het midden- en kleinbedrijf. Vraag naar de voorwaarden voor uw onderneming. Betrouwbaar, betrokken, integer en betaalbaar zijn naast duidelijkheid en flexibiliteit de sleutelwoorden bij CERES. Het adres waar u zich thuis voelt.
Ceres Finance Logo CERES finance
(bezoek op afpraak)
T 0512 539 835
E info@ceresfinance.nl
W www.ceresfinance.nl
LinkedIn Exact Online
Disclaimer