Ceres Finance Logo   Inloggen Exact Online  Exact Online
home administratieve dienstverlening online boekhouden belastingzaken loonadministratie werkwijze contact
 
Loonadministratie
De loonadministratie maakt een belangrijk onderdeel uit van het dienstenpakket van CERES. CERES probeert op de hoogte te blijven van alle fiscale wetten en regelingen, subsidies en veranderingen en daar profiteert u als klant van mee. Dankzij een efficiënte werkwijze is zij in staat om een aantrekkelijke prijs te berekenen, waardoor uitbesteden voor u een kostenbesparing kan opleveren. Het is daarom niet vreemd dat CERES behalve voor haar eigen klantenkring ook voor andere accountants- en administratiekantoren de loonadministratie verzorgt. CERES regelt voor u de gehele loonadministratie, van loonstrook tot jaaropgave. CERES ziet dat als een uitdaging. Ook zet CERES uw digitale bestanden eventueel voor u in de cloud als u dit wenst. CERES treedt eveneens op als uw woordvoerder ingeval van contacten met belastingdienst en eventuele andere instanties. Uiteraard alleen als u hier prijs op stelt.

CERES zoekt uit welke rechtsposities er voor zowel werkgever als werknemer van toepassing zijn. Is er een CAO van kracht en zo ja: wat is de inhoud? Kunnen de werknemers in een functiegroep worden ingedeeld of zijn er andere loonafspraken? Hoe zit het met de onkostenvergoedingen? Als al deze gegevens bekend zijn, en CERES met behulp van de juristen in haar netwerk de eventuele arbeidsovereenkomsten heeft opgesteld, kunnen de loonspecificaties worden opgemaakt. De loonadministratie kan met behulp van journaalposten desgewenst gekoppeld worden aan de financiële administratie met een totaaloverzicht van de financiële positie als gevolg. CERES weet als geen ander dat het administreren van lonen geen statisch proces is. Zij controleert en bewaakt continu de lonen, pensioenen en andere inhoudingen. Volgen de werkgevers de regels wel op? Zijn er premiewijzigingen? Moeten er loonsverhogingen worden doorgevoerd? Vragen, die stuk voor stuk niet onbeantwoord mogen blijven. CERES is daarin uw juiste partner!
Ceres Finance Logo CERES finance
(bezoek op afpraak)
T 0512 539 835
E info@ceresfinance.nl
W www.ceresfinance.nl
LinkedIn Exact Online
Disclaimer